Subiekt Sprint 2

Subiekt Sprint 2

Subiekt_Sprint_2_insert_toruń

System szybkiej sprzedaży detalicznej zintegrowany z Subiektem GT i Subiektem nexo.

 

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony  dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT lub Subiekt nexo (wymiana danych o towarach, cenach, kontrahentach itp.), a także z wieloma urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne itp.).

Subiekt Sprint 2 to zupełnie nowa odsłona programu. System zyskał przejrzysty, intuicyjny interfejs, który maksymalnie upraszcza pracę. Wersja 2 została również wzbogacona o szereg nowych możliwości, które zapewniają szybszą obsługę klientów i sprawniejsze zarządzanie sklepem.

System złożony jest z dwóch głównych aplikacji – Sprzedaży i Zarządzania. Pierwsza umożliwia wystawianie dokumentów handlowych na stanowiskach sprzedaży; druga to aplikacja typu „back office”, która administruje sprzedażą, umożliwiając m.in. konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kontrolę stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany danych z systemem handlowym.

Sprzedaż – najważniejsze funkcje:

 • wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) oraz zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos);
 • obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy;
 • obsługa ekranów dotykowych;
 • przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie;
 • obsługa różnych form płatności (gotówka, karta, bon);
 • łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej;
 • możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy);
 • obsługa rabatów z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców;
 • możliwość pobrania części utargu w trakcie pracy sprzedawcy;
 • identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT);
 • obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem);
 • obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą;
 • anulowanie pozycji i całego dokumentu;
 • drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych;
 • w interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).


Zarządzanie sklepem – najważniejsze funkcje:

 • konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży oraz zarządzanie infrastrukturą sprzętową;
 • kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem sprzedawców;
 • zarządzanie asortymentem – stany magazynowe (przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, przesorty), cenniki;
 • współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo) – importowanie towarów, kontrahentów, cenników, użytkowników, danych o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.


Najważniejsze nowości w Subiekcie Sprint 2:

 • nowy wygląd programu – ułatwione poruszanie się po systemie;
 • zmiana ceny asortymentu niezależnie od systemu handlowego;
 • zbiorcze przypisywanie ustawień dotyczących ekranu dotykowego dla wszystkich stanowisk;
 • drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów handlowych;
 • przypisywanie filtrów towarów do stanowiska (na danym stanowisku domyślnie użytkownik będzie widział odfiltrowaną listę asortymentową);
 • usuwanie wszystkich zastosowanych rabatów w trakcie wystawiania dokumentu handlowego;
 • możliwość wydrukowania ostatnio wystawionego dokumentu;
 • możliwość zabezpieczania pliku archiwum hasłem;
 • dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39;
 • filtrowanie towarów po statusie aktywności (dowolny, aktywny, nieaktywny).

Ceny Subiekta Sprint 2:

Dla posiadaczy aktywnego na dzień 15.06.2015 Abonamentu na ulepszenia do Subiekta Sprint – bezpłatnie

Dla użytkowników bez aktywnego abonamentu do Subiekta Sprint oraz dla nowych klientów:

 • licencja na pierwsze stanowisko sprzedaży: 400 zł netto
 • rozszerzenie na kolejne stanowisko sprzedaży: 400 zł netto

 FILM


EKRANY

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Subiekta Sprint 2. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Moduł Sprzedaż

Logowanie do systemu
Wprowadzanie bilansu otwarcia kasjera
Widok dokumentu w trybie klasycznym
Widok dokumentu w trybie dotykowym
Podgląd informacji o towarze
Sprawdzenie ceny towaru z użyciem czytnika kodów kreskowych
Wybór rodzaju wystawianego dokumentu
Wybór kontrahenta do dokumentu
Wybór sposobu płatności za dokument
Udzielanie całościowego kwotowego rabatu do dokumentu
Wybór pozycji dokumentu do wystornowania
Wymagalność akceptacji przełożonego do odroczenia płatności
Wypisywanie zwrotu z wymaganymi danymi ewidencyjnymi
Wprowadzanie danych nowego kontrahenta
Działanie blokady zmiany ceny
Przewidywany stan kasy w posiadaniu kasjera

Moduł Zarządzanie sklepem

Ekran startowy programu
Szczegóły otwartej sesji kasjera
Szczegóły sesji kasjera raport o wpłatach i wypłatach gotówki
Szczegóły sesji raport obrotu opakowaniami
Wprowadzanie bilansu zamknięcia sesji
Rozliczanie manka klienta
Definiowanie ustawienia ekranu dotykowego
Podgląd wystawionej faktury sprzedaży
Wprowadzanie towaru na stan przyjęciem zewnętrznym z częściowym zwrotem
Definiowanie szczegółowych uprawnień przypisanych do ról
Przypisywanie wzorców wydruku do stanowiska
Definiowanie cyklicznej synchronizacji dokumentów

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Sprzedaż

 • Pełna obsługa dokumentów handlowych: paragony, paragony imienne, zwroty ze sprzedaży detalicznej (w tym także do paragonów nieistniejących w systemie), faktury sprzedaży (w tym detaliczne oraz uproszczone) zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej.
 • Możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy).
 • Identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT).
 • Obsługa ekranów dotykowych.
 • Obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem).
 • Obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą.
 • Anulowanie pozycji i całego dokumentu.
 • Drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych.
 • W interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).
 • Obsługa rabatów (do pozycji lub całego dokumentu) z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców.Możliwość usuwania zastosowanych rabatów w trakcie sprzedaży.
 • Opcjonalna sprzedaż towarów z ceną otwartą – ustalaną dopiero w momencie sprzedaży (np. bukiety kwiatów).
 • Sprawdzanie informacji o towarach w trakcie prowadzenia sprzedaży (np. sprawdzanie ceny, szczegółowego opisu towaru).
 • Obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos).
 • Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych (na urządzeniach udostępniających taką funkcjonalność).
 • Wydruk raportu dobowego (na drukarkach fiskalnych) z poziomu aplikacji.
 • Obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy.
 • Rozbudowany i modyfikowalny model płatności: możliwość tworzenia zestawów płatności opartych o płatności gotówkowe (w tym w walutach obcych), kartą płatniczą, przelewem, ratalne, bony, płatności odroczone.
 • Przyjmowanie płatności gotówkowych w różnych walutach.
 • Wyliczanie reszty do wydania, z wyborem waluty, w jakiej wypłacana jest reszta.
 • Ponowny wydruk ostatnio wystawionego dokumentu.
 • Możliwość pobrania części utargu (wypłaty) w trakcie pracy sprzedawcy oraz zasilania stanowiska gotówką (wpłata).
 • Możliwość sprawdzenia przewidywanego stanu gotówki przez kasjerów.
 • Opcjonalne zatwierdzanie wykonania niektórych czynności przed ich wykonaniem przez sprzedawców z wyższymi uprawnieniami (np. bilans otwarcia, stornowanie pozycji).
 • Opcjonalne prowadzenie sprzedaży poniżej stanów magazynowych.

Zarządzanie sklepem

 • Definiowanie podstawowych danych sklepu oraz ustawień technicznych.
 • Konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży (np. na stanowisku mięsnym domyślnie ustawianie filtru asortymentu na mięso i wędliny).
 • Opcjonalne przypisywanie ustawień zbiorczo na wszystkie stanowiska.
 • Zarządzanie infrastrukturą sprzętową (urządzeniami zewnętrznymi: drukarki klasyczne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych – klawiaturowe oraz RS, wagi, wyświetlacze, inwentaryzatory) oraz przypisywanie ich do stanowisk sprzedaży.
 • Przypisywanie wyglądu interfejsu na stanowiskach (klasyczny, dedykowany dla ekranów dotykowych).
 • Definiowanie grup uprawnień personelu jako ról.
 • Zarządzanie personelem z przypisywaniem ról.
 • Definiowanie kursów walut przyjmowanych jako płatności dla dokumentów.
 • Określanie zestawów form płatności dostępnych na stanowiskach.
 • Zarządzanie wzorcami wydruków (graficznymi oraz tekstowymi).
 • Otwieranie i zamykanie sesji kasjerów.
 • Rozliczanie kasjerów, w tym rozpoczynanie i kończenie sesji kasowych, rozliczanie niedoborów i nadwyżek gotówkowych oraz obrotu opakowaniami.
 • Ewidencjonowanie danych klientów.
 • Ewidencjonowanie informacji o asortymencie z możliwością ustalania indywidualnych cen per oddział (nadpisywanie cen ustalanych w centrali).
 • Ewidencjonowanie i przeglądanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Unieważnianie wystawionych dokumentów.
 • Opcjonalne ponowne fiskalizowanie dokumentów.
 • Drukowanie duplikatów dokumentów.
 • Ewidencjonowanie przyjęć towarów z zatwierdzaniem ich oraz obsługą zwrotów.
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji, inwentaryzacji wyrównującej stany magazynowe w oddziale i centrali oraz wystawianie przesortów (dokument wyrównujący stan magazynowy podobnych towarów – np. jogurtów o innych smakach).
 • Zarządzanie licencjami programu.
 • Archiwizowanie i dearchiwizowanie danych (z możliwością zabezpieczania hasłem).

Synchronizacja danych

 • Współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo).
 • Definiowanie modelu synchronizacji – rozproszonego lub scentralizowanego.
 • Import danych o asortymencie, klientach, cennikach, użytkownikach, danych o podmiocie.
 • Synchronizowanie stanów magazynowych.
 • Eksport sprzedaży dokumentów wystawionych w oddziale do systemu handlowego.
 • Opcjonalne grupowanie paragonów m.in. per osoba wystawiająca lub też eksport każdego paragonu oddzielnie.
 • Opcjonalne generowanie przychodu wewnętrznego na brakujące stany magazynowe (po stronie systemu handlowego).
 • Eksport dokumentów kasowych powstałych na skutek rozliczenia sesji kasjerów.
 • Definiowanie zadań synchronizacji.
 • Rejestr wykonania synchronizacji ze szczegółowymi opisami wykonanych operacji.
 • Opcjonalne automatyczne czyszczenie rejestru synchronizacji z operacji starszych niż określona liczba dni.
 • Możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.
 • Dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39.