ELZAB Delta Max E

Kasa fiskalna ELZAB Delta Max E

 

 

  elzab-delta-max-e ERGO DESIGN

SYSTEMOWA

Zdaniem eksperta: „Szybka i stabilna komunikacja z komputerem, duża liczba interfejsów do współpracy z urządzeniami okołokasowymi czynią z kas ELZAB Delta Max E zaawansowane stanowiska sprzedaży.”

Warte podkreślenia

 • elektroniczna kopia paragonów,
 • zarządzanie danymi na kasach lokalne i zdalne (modem, sieć LAN/WAN),
 • starannie dopracowane administrowanie kasjerami,
 • komunikacja kasa – centrala – kasa za pomocą wiadomości tekstowych,
 • obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu “3 w cenie 2”,
 • obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja “zmiennej ceny” dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podręczna towarów,
 • funkcja pozwalająca na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów,
 • współpraca z terminalem, wypłaty z tytułu cashback.

Gotowość na Euro, płatności walutowe

ELZAB Delta Max E jest przygotowana do operacji przejścia na walutę Euro jako podstawowy środek płatniczy w Polsce. Funkcja „definicja waluty ewidencyjnej” pozwala na określenie daty przejścia na Euro. W sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z programem magazynowym, w momencie przejścia na nową walutę ewidencyjną program kasy może przeliczyć ceny wszystkich towarów wg kursu zdefiniowanego na kasie. Wszystkie czynności niezbędne do skutecznej zmiany waluty ewidencyjnej i poprawnych rozliczeń fiskalnych są podpowiadane przez kasę podczas całego procesu zmiany waluty.
Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w ośmiu walutach. Wydawanie reszty może odbywać się w walucie lub w złotówkach. W konfiguracji kasy definiowane są kursy wymiany oraz symbole walut. Można również określić, czy w przypadku sprzedaży w walucie na paragonie ma być drukowana informacja o równowartości paragonu w wybranej walucie oraz kurs wymiany.
Na raportach kasjerskich (sumacyjne tygodniowy i miesięczny, końca zmiany) pojawia się rozliczenie wpływów ze sprzedaży w walucie, równowartość w złotych i stan waluty w szufladzie.

 

Współpraca z urządzeniami

Kasa fiskalna ELZAB Delta Max E współpracuje z następującymi urządzeniami:
– komputerem,
» czytnikami kodów kreskowych (ręczne i ladowe),
» wagami,
» szufladą kasową z rodziny ELZAB Gamma,
» modemem kasowym ELZAB Telekas/GSM .

 

Współpraca z wagami

Najefektywniejszą współpracę z urządzeniem ważącym zapewnia podłączenie do kasy ELZAB Delta Max E wagi kalkulacyjnej ELZAB Prima K. Przy takim podłączeniu nie trzeba programować wagi bazą towarową, waga korzysta z towarów zdefiniowanych na kasie. Co szczególne – na wadze ELZAB Prima K można również sprzedawać towary nieważone – wybrane pozycje do sprzedaży drukowane są bezpośrednio na paragonie kasy.
Kasa fiskalna ELZAB Delta Max E współpracuje również z rodziną wag i wago-skanerów CAT 27 przeznaczonych do zabudowy w blacie lady sprzedażowej. Przy współpracy z wagą niekalkulacyjną CAT27 / Vega 2, przy włączonej funkcji doważania na kasie możliwa jest sprzedaż towaru ważonego za z góry określoną kwotę.
Co szczególne – wygodnie rozwiązana została obsługa komunikacji z wagą:
Klawisz do odczytu wagi  klawisz do odczytu wagi
Klawisz do obsługi doważania  klawisz do obsługi doważania
Pojedyncza kasa może współpracować bezpośrednio z dwiema wagami. Za pośrednictwem » rozdzielacza wag można do niej podłączyć do 4 wag.

 

Współpraca z terminalami kart płatniczych

Kasa fiskalna ELZAB Delta Max E współpracuje z terminalami firm FirstData (dawny Polcard), eService oraz Elavon. Są to dla FirstData i eService terminale Verifone Vx510, a dla Elavon model Hypercom Optimum T4200.
Współpracując z terminalem kasa ma możliwość rejestracji i raportowania wypłat z tytułu cashback pod warunkiem, że terminal kart płatniczych realizuje funkcjonalność związaną z usługą cashback.

 

Współpraca z drukarką zamówień

Drukarkę Elzab Kuchta można podłączyć bezpośrednio do „złącza PC” kasy. Podłączając do „złącza EXT” moduł rozszerzeń możliwe jest również sterowaniem drukarką Elzab Talos lub Elzab Kuchta. Na drukarkę wysyłane są nazwy i ilości sprzedanych towarów. Dodatkowo drukowany jest numer zamówienia, numer kasy i kasjera oraz data i czas.

 

Monitoring sprzedaży

Przez złącze rozszerzeń (EXT) możliwe jest przekazywanie zdarzeń z kasy na rejestrator do obsługi video – monitoringu transakcji. Monitoring sprzedaży wymaga zastosowania » modułu rozszerzeń.

 

Zarządzanie obsługującymi na kasie

W modelu ELZAB Delta Max E starannie dopracowana została kwestia zarządzania kasjerami. Poprzez możliwość przyporządkowania poszczególnych sprzedających do ról, jakie pełnią w sklepie, a co za tym idzie przydzielenia im uprawnień do tych funkcji i raportów, do których mają uprawniony dostęp, właściciel urządzenia może być pewny szczegółowego rozliczenia zarówno samych kasjerów, jak i zmiany.
Do ról poszczególnych sprzedających można przydzielić miedzy innymi maksymalny rabat/ narzut.

 

Automatyczne wylogowanie kasjera

W konfiguracji kasy można zdefiniować czas, po którym ma nastąpić automatyczne wylogowanie kelnera, jeśli jest on nieaktywny i nie ma otwartego paragonu. Wylogowanie może również nastąpić po zamknięciu paragonu.

 

Funkcje usprawniające obsługę

 

Lista podręczna

Dla wygody prowadzenia sprzedaży w kasie ELZAB Delta Max E wprowadzono listę podręczną towarów. Do listy tej można przyporządkować dowolną ilość towarów z bazy, lista jest dostępna pod klawiszem funkcyjnym na klawiaturze kasy. Lista podręczna upraszcza wyszukiwanie określonej grupy towarów, np. takich, które nie mają nadanego kodu kreskowego, są najczęściej sprzedawane, a nie mieszczą się na klawiszach szybkiej sprzedaży. Naciśnięcie klawisza listy podręcznej otwiera listę, po której można się przemieszczać klawiszami strzałek lub szukać po nazwie.

tryby sprzedaży

Sprzedaż na kasie można prowadzić zarówno w trybie komputerowym jak i ECR – zależnie od tego, do którego sposobu przyzwyczajony jest użytkownik.

edycja paragonu, podgląd sprzedaży

Przed zamknięciem paragonu posługując się klawiszami strzałek można poruszać się po paragonie. Funkcja edycji paragonu przy długich paragonach może być wykorzystywana do kontroli poszczególnych pozycji paragonu. Możliwe jest kasowanie pozycji, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. W czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlenie wartości podsumy paragonu oraz sumarycznej ilości zrealizowanych pozycji.
Funkcja “wyświetl sprzedaż” pozwala na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych dodatkowo ilości i wartości zwrotów.

 

Funkcje wspierające lojalność klienta

 

rabaty, narzuty, promocje

Funkcje związane z rabatowaniem (i narzutami) w kasie ELZAB Delta Max E zostały mocno rozszerzone w stosunku do pozostałych modeli. Rabaty i promocje obowiązują czasowo i uaktywniają się wg warunków zdefiniowanych w konfiguracji. Poza automatycznymi rabatami na pozycję (udzielane dla określonego towaru lub określonej grupy towarowej) i paragon (dla grupy lub wszystkich towarów) kasa umożliwia udzielenie rabatu typu Promocja. Dla transakcji w określonych przedziałach cenowych można przydzielać do 3 progów rabatowych, np. od 10 do 20 zł – 1%, od 21 do 50 zł – 2%, 50 do 100 zł – 3%. Promocja to rabat typu 3 w cenie 2. Przykład: definiujemy próg 30 zł i wysokość rabatu 10 zł, przy sprzedaży 3 szt. towaru w cenie jednostkowej 10 zł udzielony zostanie rabat w wysokości 10 zł – trzy pozycje zostaną sprzedane w cenie dwóch. Promocja może być zdefiniowana raz dla danego towaru.

Obsługa kart rabatowych

Kasa obsługuje karty rabatowe z kodem kreskowym. W kodzie kreskowym karty rabatowej poza standardowymi danymi takimi jak: identyfikator karty, data ważności karty i indeks rabatu można umieścić inne dane (cyfrowe) które nie będą interpretowane przez kasę. Są to np. numer kolejny karty lub klienta. Cyfry całego kodu z kart zapisywane są do bufora pozycji paragonowych co umożliwia przekazywanie do systemu zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

Kasa może obsługiwać jednocześnie do 11 formatów kart rabatowych.

 

Komunikacja

porty komunikacyjne

Kasa posiada na tyle bogatą liczbę złącz, żeby podłączyć bezpośrednio wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne: terminal płatniczy, modem, 2 czytniki kodów kreskowych (ręczny i wielokierunkowy z wago-skanera), 2 wagi, urządzenie do video monitoringu i szufladę ELZAB. Dla wygody złącza są od razu dedykowane do konkretnych urządzeń, co oszczędza czas związany z konfiguracją portów.

Komunikacja pomiędzy kasą systemową ELZAB Delta Max E a komputerem i programem zarządzającym magazynem i sprzedażą może odbywać się na jeden ze sposobów:
– lokalnie z wykorzystaniem transmisji RS232,
– za pośrednictwem interfejsu LAN,
– zdalnie za pośrednictwem modemu lub multipleksera LAN/WAN.

Wymiana danych pomiędzy komputerem a kasą nie zakłóca pracy kas – odbywa się w tle.

Do jednego portu szeregowego w komputerze można podłączyć maksymalnie grupę do 8 kas. Do tego celu służą
» multiplekser 4xRS232 (do 4 kas) oraz » multiplekser 8xRS232 (do 8 kas).

 

W dzisiejszych czasach liczy się szybkość

Szybkość transmisji, szybkość wydruku paragonów i raportów, szybkość programowania kasy to parametry, które sprawiają, że jest to najlepsza kasa na rynku:
– szybkość druku: 19 wierszy/s (66,5 mm/s)
– wczytanie bazy 20 tys. PLU: transmisja RS232 przy ustawionej prędkości 57 600b/s – 2 min. 35 s
– transmisja modemowa, przesłanie bazy 5 tys. PLU, modem PSTN przy ustawionej prędkości 57 600b/s – 3 min. 31 s

 

Wiadomości sms – informacje z kasy prosto do centrali

Za pośrednictwem funkcji “wiadomości kasjera” kasa ELZAB Delta Max E pozwala komunikować się w instalacjach rozproszonych pomiędzy sklepem a centralą. Funkcja pozwala na przykład na zrealizowanie zamówienia sklepu do centrali. Treść wiadomości wychodzącej zapisywana jest do bufora kasy i podobnie jak pozycje paragonowe, podczas transmisji przesyłana do centrali.

Typ:systemowa kasa rejestrującaPLU:20 479Grupy towarów:99Stawki VAT:7Opis towaru:nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, grupa towarowa, jednostka miary, liczba miejsc po przecinku do określania ilości, kod kreskowy, cena jednostkowa,
atrybuty: blokada, opakowanie, wyłączenie z rabatu/ narzutu, zmienna cena, przynależność do listyIlość dodatkowych kodów kreskowych: 11 700Kasjerzy:30Ilość opakowań zwrotnych:64Ilość towarów wiązanych:256Ilość pozycji paragonowych w buforze:15 104Pamięć fiskalna:2 060 zapisówMechanizm drukujący:mechanizm termiczny, 40 znaków w wierszu, 19 wierszy/sek.,
atrybuty: podwójna szerokość i podwójna wysokośćWyświetlacz kasjera:alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znakiWyświetlacz klienta:standard: diodowy LED, 9-cyfrowy z wyświetlanymi napisami RAZEM, RESZTA
opcja: graficzny, 64 x 192 pikseleKlawiatura:dzielona, 80 klawiszy:

 • 30 klawiszy cyfrowych i funkcyjnych,
 • 50 klawiszy definiowalnych (towary, funkcje)

 

Interfejsy:

 • LAN,
 • komunikacja z komputerem, modemem (RS232),
 • czytnik kodów kreskowych (RS232),
 • waga 1 (RS232),
 • waga 2 (RS232),
 • drukarka zamówień (RS232),
 • terminal kart płatniczych (RS232),
 • czytnik kodów kreskowych (KB),
 • szuflada na pieniądze typu RJ

 

Zasilanie:

– sieciowe
– z akumulatora wewnętrznego (2,3 Ah/ 12 V), 5 godzin pracyWaga:6,1 kgWymiary:– głębokość 407 mm
– szerokość 385 mm
– wysokość 137 mmGraniczne warunki pracy:– temperatura: 5° – 35° C
– wilgotność: 40-80%Zawartość opakowania:

 • rolka papieru 57mm,
 • instrukcja obsługi,
 • książka kasy rejestrującej,
 • płyta CD-ROM

Gwarancja:12 miesięcy

 

 

 

 » Decyzja MF dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Delta Max E (699 KB)

 » Instrukcja obsługi kasy ELZAB Delta Max E (1,39 MB)

 » Kasa ELZAB Delta Max E (tif, 9,69 MB, 4167×2921 px, 300 dpi)

Programy serwisowe, użytkownika i inne:

» Kasa ELZAB Delta

Materiały eksploatacyjne

   2000117
2000116
Rolka papieru termicznego 57 mm/ 80 m/ 30 szt.
Rolka papieru termicznego 57 mm/ 40 m/ 30 szt.
   2000114
2000115
Rolka papieru termicznego 57 mm/30 m/ 30 szt.
Rolka papieru termicznego 57 mm/30 m/ 120 szt.
   2000152 Nakładka na klawiaturę

Wyposażenie opcjonalne stanowiska sprzedaży

    Wagi elektroniczne, polecamy:
   WG000000 Wagę ELZAB Prima
  Wagi do zabudowy CAT 27
  Szuflady kasowe, polecamy:
  ELZAB Gamma B22
Szuflada kasowa duża RJ grafit    2000990 Szuflada kasowa duża RJ grafit
Szuflada Flip Top   Szuflada Flip Top
    Czytniki kodów kreskowych, polecamy:
   2002106 KB czarny
2001802 USB czarny
Zebex Z-6170 Innova
   2002224 wersja KB
2002225 wersja RS
2002080 wersja USB
Zebex Z-6182 Shikra
   2000042 wersja KB
2000043 wersja RS
DATALOGIC Magellan 2200 VS
   2001801 czarny Zebex Z-3190 BT
   MOE00000 Modem kasowy ELZAB Telekas/ GSM 
umożliwia zdalne sterowanie kasami ELZAB za pośrednictwem GSM
   1000342 Modem zewnętrzny
   MUX20000 Multiplekser 4xRS232/RJ
   A3600000 Konwerter LAN/RS232
  Kabel wagi do kasy ELZAB Delta
  Kabel wagi RJ45/RJ12
   A1300000 Rozdzielacz wag
   A3400000 Przejściówka PC RS/UTP
   A1000000 Rozgałęźnik do kasy ELZAB Jota