Elzab LF

ELZAB LF

Sprawdzarka z czytnikiem wizyjnymKomunikacja
Sprawdzarka Elzab LF komunikuje się z programem zarządzającym za pośrednictwem sieci LAN. Zarówno transmisja danych jak i zasilanie prowadzone są jednym kablem.
Sprawdzarka Elzab LF nie potrzebuje pamięci bazy towarowej. Dane o towarach oraz ich cenach pamiętane są centralnie, w oprogramowaniu zarządzającym. Taka zasada współpracy sprawdzarki z oprogramowaniem gwarantuje pełną zgodność danych w całym systemie sprzedaży. W momencie odczytania kodu kreskowego sprawdzarka LF wysyła zapytanie o dane towaru do oprogramowania zarządzającego. Odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są natychmiastowe. Na czas odpowiedzi nie ma wpływu ilość sprawdzarek LW działających w sieci LAN.
W czasie pomiędzy odczytami kodów kreskowych przez klientów sprawdzarka LF umożliwia wyświetlenie napisów reklamowych. Może też realizować dodatkowe funkcje, na przykład prezentować stan konta karty lojalnościowej.
ELZAB oferuje również możliwość zastosowania sprawdzarki LF w sieci bezprzewodowej (WiFi).
Korzyści przemawiające za wyborem takiego rozwiązania to m.in. łatwość instalacji urządzeń i budowy sieci sprawdzarek cen w obiekcie handlowym i brak elementów montażowych – kabli, maskownic, co korzystnie wpływa na estetykę wnętrza obiektu.
Wyposażenie sprawdzarki
Sprawdzarka LF wyposażona jest w czytnik kodów kreskowych typu “imager”, który błyskawicznie interpretuje obraz kodu kreskowego. Czytnik odczytuje kody ustawione pod dowolnym kątem – nie trzeba specjalnie ułożyć towaru, by skutecznie odczytać jego kod. W zależności od warunków oświetlenia panujących w obiekcie handlowym czytnik może automatycznie “doświetlić” kod odczytywanego towaru.
W czytniku nie ma elementów ruchomych, charakterystycznych dla układu optycznego czytników laserowych. Dzięki temu sprawdzarka LF jest bardziej odporna na uszkodzenia i tym samym charakteryzuje się przedłużoną żywotnością.
Wyświetlacz znakowy, w który wyposażona jest sprawdzarka LF pozwala na wyświetlenie informacji w 2 wierszach, po 20 znaków w każdym.
Wyposażenie dodatkowe
Do bezprzewodowego podłączenia sprawdzarki LF ELZAB oferuje » moduł bezprzewodowy.
Zasilanie
Sprawdzarkę podłącza się do sieci LAN za pomocą modułów zasilania. Jest to niezbędne wyposażenie każdej sprawdzarki. Maksymalna odległość pomiędzy sprawdzarką LL a modułem zasilania wynosi 100 m.
Grupy do czterech sprawdzarek cen w zależności od sposobu instalacji elementów sieciowych sprawdzarki zasila:

lub

Doposażeniem Modułu MRPS jest » moduł zasilania MR 4XLAN (bez zasilacza). Umożliwia on podłączenie kolejnych czterech sprawdzarek, a zasilany jest poprzez kabel łączący z modułu MRPS.